* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник осушування газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника осушування газу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості газів, які осушуються, та вбирачів; методику проведення аналізів; технологічний режим та правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес осушування газу та компримування у виробництві металевого натрію (солевим методом) з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, обслуговує все устаткування відділення осушування газу, контролює вихід та якість газу та керує апаратниками нижчої кваліфікації у виробництві синтетичного спирту.