* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник охолодження 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці охолодження; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості охолоджувачів та продуктів, які охолоджуються; параметри технологічного процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес охолодження газоподібних, рідких та твердих речовин різними охолоджувачами (водою, повітрям, аміаком, розчинами солей, кислот та лугів). Приймає продукт на охолодження. Охолоджує водою, повітрям, конденсує гази, випаровує аміак, випаровує та конденсує фреон, готує розчини солей, кислот та лугів. Відстоює охолоджений продукт, зливає та передає продукцію на наступну операцію. Подає холод для подальшого використання. Промиває відстійники, холодильники. Продуває лінії зливання стиснутим повітрям. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби для контролю. Провадить аналізи під час охолодження електролітичного каустика. Обслуговує водяні конденсатори, холодильники, випарники, сепаратори, охолоджувальні барабани, збірники, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.