* *
Інструкція для посади "Апаратник охолодження 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник охолодження 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці охолодження;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості охолоджувачів та продуктів, які охолоджуються;
      - параметри технологічного процесу;
      - правила відбору проб;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник охолодження 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник охолодження 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник охолодження 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник охолодження 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес охолодження газоподібних, рідких та твердих речовин різними охолоджувачами (водою, повітрям, аміаком, розчинами солей, кислот та лугів).

2.2. Приймає продукт на охолодження.

2.3. Охолоджує водою, повітрям, конденсує гази, випаровує аміак, випаровує та конденсує фреон, готує розчини солей, кислот та лугів.

2.4. Відстоює охолоджений продукт, зливає та передає продукцію на наступну операцію.

2.5. Подає холод для подальшого використання.

2.6. Промиває відстійники, холодильники.

2.7. Продуває лінії зливання стиснутим повітрям.

2.8. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.9. Відбирає проби для контролю.

2.10. Провадить аналізи під час охолодження електролітичного каустика.

2.11. Обслуговує водяні конденсатори, холодильники, випарники, сепаратори, охолоджувальні барабани, збірники, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування.

2.12. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.13. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник охолодження 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник охолодження 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник охолодження 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник охолодження 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник охолодження 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник охолодження 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник охолодження 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник охолодження 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник охолодження 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник охолодження 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник охолодження 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник охолодження 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник охолодження 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник охолодження 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник охолодження 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник охолодження 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.