* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник охолодження 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника охолодження 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці охолодження; будову та правила експлуатації устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості охолоджувачів та продуктів, які охолоджуються; параметри технологічного процесу; правила регулювання процесу; методику проведення хімічних аналізів; метод розрахунку кількості електрощолоків, які додаються в пульпу каустика для одержання потрібної концентрації середніх щолоків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес охолодження газоподібних, рідких та твердих речовин різними холодоагентами з одночасним керівництвом роботою апаратників нижчої кваліфікації. Контролює та координує роботу відділення охолодження. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Провадить контрольні аналізи. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень, керує регулювальними пристроями. Обслуговує технологічне устаткування, комунікації та контрольно-вимірювальні прилади. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.