* *
Інструкція для посади "Апаратник осушування газу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник осушування газу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій на своєму робочому місці;
      - суть процесу осушування газу;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості газів, які осушуються та осушників;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - методику розрахунку потрібної кількості вбирачів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник осушування газу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник осушування газу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник осушування газу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник осушування газу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес осушування газу вбиранням водяних парів сірчаною кислотою, фосфорним ангідридом, алюмогелем.

2.2. Попередньо охолоджує газ в холодильниках.

2.3. Подає газ в сушильні башти.

2.4. Осушує газ, передає осушений газ за призначенням.

2.5. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, вакуум, концентрацію та інші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами аналізів.

2.6. Відбирає проби та виконує аналізи.

2.7. Перекачує сірчану кислоту з залізничних цистерн в ємкості, заміряє рівень кислоти, приймає фосфорний ангідрид, алюмогель.

2.8. Розраховує потрібну кількість сірчаної кислоти та інших вбирачів, пари, води.

2.9. Обслуговує сушильні башти, компресори, насоси, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування.

2.10. Обліковує сировину та готову продукцію.

2.11. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.

2.12. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник осушування газу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник осушування газу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник осушування газу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник осушування газу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник осушування газу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник осушування газу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник осушування газу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник осушування газу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.