* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гранулювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гранулювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему гранулювання; будову устаткування, засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; технологічний процес і правила його регулювання; регламенти і режими технологічного процесу; методику проведення аналізів; державні стандарти на готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гранулювання напівпродуктів та продуктів в грануляторах з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, а також веде процес гранулювання іонообмінних смол методом утворення гранул суспензії у трансформаторному маслі або веде технологічний процес гранулювання напівпродуктів та продуктів у "киплячому шарі" на установках, які оснащені засобами автоматичного регулювання і автоматичного блокування. Перевіряє стан устаткування та засобів автоматики. Розраховує необхідну кількість та якість речовин, що застосовуються у процесі гранулювання. У разі потреби виконує супровідні процеси: сушіння, випаровування, плавлення, кристалізації, очищення відхідного повітря, газів і розчинів, конденсації парів, донейтралізації, фільтрації тощо. Регулює подавання сировини та розчинів, вихід готового продукту, витрати та зниження тиску газів, надходження повітря, тиск повітря, температуру в циклонних топках, відхідні гази по зонах ґрануляторної установки, температуру "киплячого шару" та розчину, витрати вода, повітря і пари за допомогою засобів автоматичного контролю і контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує згідно з технологічним і режимом необхідну вологість шихти. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Транспортує підготовлену шихту в випалювальну піч. Спостерігає і контролює правильний хід процесу та утворення гранул необхідних розмірів. Провадить аналізи відповідно до робочої інструкції. Стежить за нормальною роботою всіх систем установки. Усуває неполадки у роботі устаткування та налагоджує його. Замінює фільтри плаву та грануляторів, чистить та протравлює їх в рідинах спеціального призначення. Обслуговує системи установок гранулювання, циклонні топки, баки плавлення, плавителі, скрубері, ротаційно-дискові абсорбері, турбоповітродувки, охолодники, відцентрові насоси, газоочисники, теплообмінники, вентилятори та інше устаткування. Веде облік витрат сировини і матеріалів.

Приклади робіт
Гранулювання амофосу з одночасною доамонізацією розчину фосфату амонію рідким аміаком в амонізаторі-ґрануляторі або з одночасною доамонізацією і сушінням в апараті БГС (ГСХ). Гранулювання плаву аміачної селітри в "киплячому шарі". Гранулювання плаву карбаміду у відцентрових грануляторах.