* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гранулювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гранулювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть і правила регулювання технологічного процесу; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готового продукту, вимоги до них; технологічну схему; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гранулювання напівпродуктів і продуктів у грануляторах або гранулювання в "киплячому шарі" на установках, які оснащені засобами автоматичного регулювання і автоматичного блокування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за рівномірним подаванням сировини та рівнем масла у грануляторі. Регулює подавання води, ретуру, пари, повітря вручну за допомогою вентилів, засувок і автоматично. Забезпечує, згідно з технологічним режимом, температуру, тиск, концентрацію, гранулометричний склад готового продукту. Візуально визначає якість ґранул. Відбирає проби. Вивантажує напівпродукти і продукти та передає на склад або на подальше оброблення. Розраховує потрібну кількість сировини та вихід готового продукту. Обслуговує барабанні гранулятори, грануляційні башти, баки-приймачі, бункери-живильники, насоси, підйомно-транспортні механізми та інше устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування. Чистить апарати та комунікації. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.