* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гранулювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та допоміжних матеріалів, вимоги до них; прийоми роботи; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, підйомно-транспортних механізмів і правила їх обслуговування; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується, суть і правила регулювання технологічного процесу, технологічний режим; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес гранулювання у виробництві сажі та металевого натрію або веде процес гранулювання інших продуктів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає веретенне масло, охолоджує масло після гранулювання; подає охолоджене масло в гранулятор, зважує гранульований сплав, завантажує за допомогою підйомно-транспортних механізмів. Чистить устаткування від сплаву.