* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гранулювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гранулювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему гранулювання; будову устаткування, засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; технологічний процес і правила його регулювання; регламенти і режими технологічного процесу; методику проведення аналізів; державні стандарти на готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес плавлення кристалів карбаміду в плавителях, гранулювання плаву карбаміду у відцентровому грануляторі, очищення відхідного повітря від аміаку та пилу карбаміду у скруберах та ротаційно-дискових абсорберах, які оснащені системами автоматичного регулювання і автоматичного блокування. Перевіряє стан устаткування та засобів автоматики. Регулює подавання кристалів карбаміду, вихід готового продукту, витрати повітря та пари, температуру плаву, рівнів плаву карбаміду та його розчинів за допомогою засобів автоматичного контролю і контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує згідно з технологічним режимом необхідні параметри: тиск, температуру, концентрацію плаву і розчину карбаміду, якість готового продукту. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Спостерігає та контролює правильний хід процесу плавлення, гранулювання, очищення відхідного повітря та отримання готового продукту потрібного гранулометричного складу. Стежить за роботою всієї системи. Усуває неполадки у роботі устаткування та налагоджує його. Обслуговує циклони, баки плавлення, плавителі, відцентрові насоси, гранулятори, скрубери, ротаційно-дискові абсорбери та інше устаткування.