* *
Інструкція для посади "Апаратник гранулювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник гранулювання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гранулювання 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему гранулювання;
      - будову устаткування, засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему комунікацій;
      - технологічний процес і правила його регулювання;
      - регламенти і режими технологічного процесу;
      - методику проведення аналізів;
      - державні стандарти на готову продукцію;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник гранулювання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник гранулювання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник гранулювання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник гранулювання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес плавлення кристалів карбаміду в плавителях, гранулювання плаву карбаміду у відцентровому грануляторі, очищення відхідного повітря від аміаку та пилу карбаміду у скруберах та ротаційно-дискових абсорберах, які оснащені системами автоматичного регулювання і автоматичного блокування.

2.2. Перевіряє стан устаткування та засобів автоматики.

2.3. Регулює подавання кристалів карбаміду, вихід готового продукту, витрати повітря та пари, температуру плаву, рівнів плаву карбаміду та його розчинів за допомогою засобів автоматичного контролю і контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Забезпечує згідно з технологічним режимом необхідні параметри: тиск, температуру, концентрацію плаву і розчину карбаміду, якість готового продукту.

2.5. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.6. Спостерігає та контролює правильний хід процесу плавлення, гранулювання, очищення відхідного повітря та отримання готового продукту потрібного гранулометричного складу.

2.7. Стежить за роботою всієї системи.

2.8. Усуває неполадки у роботі устаткування та налагоджує його.

2.9. Обслуговує циклони, баки плавлення, плавителі, відцентрові насоси, гранулятори, скрубери, ротаційно-дискові абсорбери та інше устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.