* *
Інструкція для посади "Апаратник гранулювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник гранулювання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гранулювання 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему гранулювання;
      - будову устаткування, засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему комунікацій;
      - технологічний процес і правила його регулювання;
      - регламенти і режими технологічного процесу;
      - методику проведення аналізів;
      - державні стандарти на готову продукцію;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник гранулювання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник гранулювання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник гранулювання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник гранулювання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес гранулювання напівпродуктів та продуктів в грануляторах з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, а також веде процес гранулювання іонообмінних смол методом утворення гранул суспензії у трансформаторному маслі або веде технологічний процес гранулювання напівпродуктів та продуктів у "киплячому шарі" на установках, які оснащені засобами автоматичного регулювання і автоматичного блокування.

2.2. Перевіряє стан устаткування та засобів автоматики.

2.3. Розраховує необхідну кількість та якість речовин, що застосовуються у процесі гранулювання.

2.4. У разі потреби виконує супровідні процеси: сушіння, випаровування, плавлення, кристалізації, очищення відхідного повітря, газів і розчинів, конденсації парів, донейтралізації, фільтрації тощо.

2.5. Регулює подавання сировини та розчинів, вихід готового продукту, витрати та зниження тиску газів, надходження повітря, тиск повітря, температуру в циклонних топках, відхідні гази по зонах ґрануляторної установки, температуру "киплячого шару" та розчину, витрати вода, повітря і пари за допомогою засобів автоматичного контролю і контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Забезпечує згідно з технологічним і режимом необхідну вологість шихти.

2.7. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.8. Транспортує підготовлену шихту в випалювальну піч.

2.9. Спостерігає і контролює правильний хід процесу та утворення гранул необхідних розмірів.

2.10. Провадить аналізи відповідно до робочої інструкції.

2.11. Стежить за нормальною роботою всіх систем установки.

2.12. Усуває неполадки у роботі устаткування та налагоджує його.

2.13. Замінює фільтри плаву та грануляторів, чистить та протравлює їх в рідинах спеціального призначення.

2.14. Обслуговує системи установок гранулювання, циклонні топки, баки плавлення, плавителі, скрубері, ротаційно-дискові абсорбері, турбоповітродувки, охолодники, відцентрові насоси, газоочисники, теплообмінники, вентилятори та інше устаткування.

2.15. Веде облік витрат сировини і матеріалів.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник гранулювання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Гранулювання амофосу з одночасною доамонізацією розчину фосфату амонію рідким аміаком в амонізаторі-ґрануляторі або з одночасною доамонізацією і сушінням в апараті БГС (ГСХ).

5.2. Гранулювання плаву аміачної селітри в "киплячому шарі".

5.3. Гранулювання плаву карбаміду у відцентрових грануляторах.