* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Асистент звукооператора", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи у галузі звукозапису - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи професійної майстерності звукооператора, основні технологічні процеси; основи музичної культури; звукові властивості музичних інструментів; основи художньої передачі звуку і звукооформлення в кіно; принципи стереофонічної звукопередачі; звуконосії та їх характеристики; звукозаписуючу апаратуру; мікрофони і контрольне обладнання, допоміжне обладнання для звукозапису; правила експлуатації звукозаписуючої апаратури і кінообладнання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує під керівництвом звукооператора творчі і технічні завдання із звукозапису і звукового оформлення фільму. Забезпечує правильну експлуатацію і збереження технічних засобів, що знаходяться у його користуванні. Готує майданчик для звукових зйомок. Виявляє звукові перешкоди. Перевіряє готовність звукозаписуючої апаратури, стежить за справністю і встановленням мікрофонів. Проводить за завданням звукооператора запис окремих фонограм. Бере участь у створенні і обробці фонограм звукових фактур і композицій, у відборі фонотечних фонограм, підготовці звукових матеріалів до монтажу і перезапису. Контролює своєчасне і якісне виготовлення копій фонограм, веде облік витрати плівки. Бере участь у монтажі звукових плівок, перезапису фільму і виготовленні вихідних матеріалів, у розробці заходів з удосконалення звукової виразності фільму.