* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Асистент звукооформлювача", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи у галузі звукозапису - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принципи взаємного художнього зв'язку зображення і звуку; основи звукооформлювальної роботи; правила експлуатації звукооформлювальних пристроїв; основні технологічні процеси озвучення фільму; технологічне обладнання і правила його експлуатації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує завдання звукооператора і звукооформлювача з шумового оформлення фільму. Підбирає шумові фактури самостійно чи у складі бригади шумооформлювачів. Імітує шумові фактури за допомогою різних інструментів і пристроїв. Бере участь у підготуванні шумового матеріалу для запису. Забезпечує художню якість шумового оформлення.