* *
Інструкція для посади "Асистент звукооформлювача", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент звукооформлювача" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи у галузі звукозапису - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принципи взаємного художнього зв'язку зображення і звуку;
      - основи звукооформлювальної роботи;
      - правила експлуатації звукооформлювальних пристроїв;
      - основні технологічні процеси озвучення фільму;
      - технологічне обладнання і правила його експлуатації;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент звукооформлювача призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент звукооформлювача підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент звукооформлювача керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент звукооформлювача під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує завдання звукооператора і звукооформлювача з шумового оформлення фільму.

2.2. Підбирає шумові фактури самостійно чи у складі бригади шумооформлювачів.

2.3. Імітує шумові фактури за допомогою різних інструментів і пристроїв.

2.4. Бере участь у підготуванні шумового матеріалу для запису.

2.5. Забезпечує художню якість шумового оформлення.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент звукооформлювача має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент звукооформлювача має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент звукооформлювача має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент звукооформлювача має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент звукооформлювача має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент звукооформлювача має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент звукооформлювача має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент звукооформлювача має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент звукооформлювача має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент звукооформлювача несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент звукооформлювача несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент звукооформлювача несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент звукооформлювача несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент звукооформлювача несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент звукооформлювача несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент звукооформлювача несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.