* *
Інструкція для посади "Асистент кінооператора I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент кінооператора I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінооператора II категорії - не менше 2 років, досвід роботи в якості асистента кінооператора II категорії над 2 повнометражними або 6 короткометражними фільмами чи 6 кіножурналами (спецвипусками) з відмінною оцінкою роботи, або участь в роботі із зйомок написів і трюкового друку чи досвід роботи у виробництві анімаційних фільмів не менше 2 років з відмінною оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми;
      - електродвигуни і джерела енергії, що застосовуються під час зйомок;
      - методику наведення фокусу і роботу з об'єктивами змінної фокусної відстані;
      - види і типи допоміжної операторської техніки;
      - технологію обробки кінофотоматеріалів;
      - правила одержання, збереження, зарядки, транспортування і здавання в обробку негативної плівки;
      - види освітлювальної апаратури;
      - порядок оформлення заявок і замовлень на апаратуру і пристрої, матеріали і обладнання;
      - основи технології фільмовиробництва;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент кінооператора I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент кінооператора I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент кінооператора I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент кінооператора I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує творчі і виробничо-технічні завдання кінооператора-постановника і кінооператора фільму.

2.2. Забезпечує зйомки операторським обладнанням і кіноплівкою.

2.3. Встановлює під керівництвом кінооператора і разом з бригадою освітлювачів загальне і фонове світло, здійснює експонометричний контроль.

2.4. Проводить проміри і відзначки фокусу, у тому числі під час роботи з об'єктивами змінної фокусної відстані.

2.5. Одержує плівку і веде облік її витрат протягом зйомок фільму.

2.6. Здійснює зарядку касет і камери, проявку операторських проб.

2.7. Встановлює витрати плівки на кожний відзнятий дубль і повідомляє метраж асистенту кінорежисера, фіксує залишок плівки в касеті.

2.8. Веде технічний щоденник і заповнює формуляри.

2.9. Контролює якість і строки обробки відзнятої плівки.

2.10. Виконує аналогічні обов'язки, працюючи з оператором комбінованих зйомок.

2.11. Збирає під час зйомки дані для монтажних аркушів, пише їх та здає разом з відзнятим матеріалом.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент кінооператора I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент кінооператора I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент кінооператора I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент кінооператора I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент кінооператора I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент кінооператора I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент кінооператора I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент кінооператора I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент кінооператора I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент кінооператора I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент кінооператора I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент кінооператора I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент кінооператора I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент кінооператора I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент кінооператора I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент кінооператора I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.