* *
Інструкція для посади "Асистент кінооператора II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент кінооператора II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінооператора - не менше 1 року, досвід роботи в якості асистента кінооператора не менше, ніж по 1 повнометражному або 4 короткометражних фільмах чи 4 кіножурналах (спецвипусках), або досвід роботи по зйомках написів і трюкового друку - не менше 1 року з доброю оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми;
      - електродвигуни і джерела енергії, що застосовуються під час зйомок;
      - методику наведення фокусу і роботу з об'єктивами змінної фокусної відстані;
      - види і типи допоміжної операторської техніки;
      - технологію обробки кінофотоматеріалів;
      - правила одержання, збереження, зарядки, транспортування і здавання в обробку негативної плівки;
      - види освітлювальної апаратури;
      - порядок оформлення заявок і замовлень на апаратуру і пристрої, матеріали і обладнання;
      - основи технології фільмовиробництва;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент кінооператора II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент кінооператора II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент кінооператора II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент кінооператора II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує творчі і виробничо-технічні завдання кінооператора-постановника і кінооператора фільму.

2.2. Забезпечує зйомки операторським обладнанням і кіноплівкою.

2.3. Встановлює під керівництвом кінооператора і разом з бригадою освітлювачів загальне і фонове світло, здійснює експонометричний контроль.

2.4. Проводить проміри і відзначки фокусу, у тому числі під час роботи з об'єктивами змінної фокусної відстані.

2.5. Одержує плівку і веде облік її витрат протягом зйомок фільму.

2.6. Здійснює зарядку касет і камери, проявку операторських проб.

2.7. Встановлює витрати плівки на кожний відзнятий дубль і повідомляє метраж асистенту кінорежисера, фіксує залишок плівки в касеті.

2.8. Веде технічний щоденник і заповнює формуляри.

2.9. Контролює якість і строки обробки відзнятої плівки.

2.10. Виконує аналогічні обов'язки, працюючи з оператором комбінованих зйомок.

2.11. Збирає під час зйомки дані для монтажних аркушів, пише їх та здає разом з відзнятим матеріалом.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент кінооператора II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент кінооператора II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент кінооператора II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент кінооператора II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент кінооператора II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент кінооператора II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент кінооператора II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент кінооператора II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент кінооператора II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент кінооператора II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент кінооператора II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент кінооператора II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент кінооператора II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент кінооператора II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент кінооператора II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент кінооператора II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.