* *
Інструкція для посади "Асистент звукооператора", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент звукооператора" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи у галузі звукозапису - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи професійної майстерності звукооператора, основні технологічні процеси;
      - основи музичної культури;
      - звукові властивості музичних інструментів;
      - основи художньої передачі звуку і звукооформлення в кіно;
      - принципи стереофонічної звукопередачі;
      - звуконосії та їх характеристики;
      - звукозаписуючу апаратуру;
      - мікрофони і контрольне обладнання, допоміжне обладнання для звукозапису;
      - правила експлуатації звукозаписуючої апаратури і кінообладнання;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент звукооператора призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент звукооператора підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент звукооператора керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент звукооператора під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під керівництвом звукооператора творчі і технічні завдання із звукозапису і звукового оформлення фільму.

2.2. Забезпечує правильну експлуатацію і збереження технічних засобів, що знаходяться у його користуванні.

2.3. Готує майданчик для звукових зйомок.

2.4. Виявляє звукові перешкоди.

2.5. Перевіряє готовність звукозаписуючої апаратури, стежить за справністю і встановленням мікрофонів.

2.6. Проводить за завданням звукооператора запис окремих фонограм.

2.7. Бере участь у створенні і обробці фонограм звукових фактур і композицій, у відборі фонотечних фонограм, підготовці звукових матеріалів до монтажу і перезапису.

2.8. Контролює своєчасне і якісне виготовлення копій фонограм, веде облік витрати плівки.

2.9. Бере участь у монтажі звукових плівок, перезапису фільму і виготовленні вихідних матеріалів, у розробці заходів з удосконалення звукової виразності фільму.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент звукооператора має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент звукооператора має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент звукооператора має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент звукооператора має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент звукооператора має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент звукооператора має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент звукооператора має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент звукооператора має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент звукооператора має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент звукооператора несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент звукооператора несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент звукооператора несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент звукооператора несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент звукооператора несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент звукооператора несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент звукооператора несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.