* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Асистент вчителя-реабілітолога II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Сертифікат з відповідних методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - стажування за визначеним строком, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією асистента вчителя-реабілітолога - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи законодавства України про соціальний захист, про освіту; міжнародні документи про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають зади у фізичному або розумовому розвитку; державні соціальні гарантії, державні стандарти освіти, програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми; теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні особливості та характеристики дітей; правила використання технічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та колекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації; нормативні документи з охорони здоров'я дітей; основи соціальної роботи з громадськістю і сім'єю; основи організації корекційно-реабілітаційних процесів у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; етичні норми й правила організації навчання і виховання дітей; норми й правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у визначенні змісту й порядку навчально-реабілітаційної роботи в масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Разом із вчителем-реабілітологом проводить за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття. Допомагає створювати навчально-виховні ситуації, ознайомлюватись з явищами, фактами та подіями, що відбуваються у суспільстві, природі, побуті; характеризує, тлумачить й оцінює їх; і прищеплює навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві. Працює під керівництвом вчителя-реабілітолога та співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові й безпечні умови реабілітації. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Постійно вдосконалює професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням корм етики та моралі.