* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник змішування барвників 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування барвників 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; суть і параметри технології змішування барвників; правила контролю, регулювання та дозування компонентів у процесі змішування барвників; фізико-хімічні та технологічні властивості барвників і текстильно-допоміжних речовин; методику встановлення барвників на тип; будову основного та допоміжного устаткування, арматури; схему комунікацій; методику проведення аналізів; технічні умови на сировину та готову продукцію; основи загальної хімії; класифікацію барвників та допоміжних речовин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес змішування декількох однотипних, але різних за кольором барвників для одержання однорідних випускних форм барвників або одержання із кількох сумішних марок барвників зелених, чорних, коричневих та сірих кольорів барвників для хімічних волокон. Дозує різні добавки і текстильно-допоміжні речовини у процесі встановлення барвника на тип. Контролює та регулює технологічний процес змішування барвників, підтримує задані параметри, час перемішування суміші, температуру, концентрацію, однорідність суміші. Установлює барвник на тип за результатами аналізів та пробними пофарбуваннями. Обслуговує змішувачі різних конструкцій, розчинники, дозатори і контрольно-вимірювальні прилади. Виявляє та усуває відхилення від заданих параметрів технологічного процесу змішування та несправностей у роботі устаткування та комунікацій. Відбирає проби для контролю і проведення аналізів. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах. Готує устаткування до ремонту і приймає з ремонту, виконує роботи з дрібного ремонту устаткування. Керує підлеглими робітниками.