* *
Інструкція для посади "Апаратник змішування барвників 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник змішування барвників 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування барвників 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - суть і параметри технології змішування барвників;
      - правила контролю, регулювання та дозування компонентів у процесі змішування барвників;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості барвників і текстильно-допоміжних речовин;
      - методику встановлення барвників на тип;
      - будову основного та допоміжного устаткування, арматури;
      - схему комунікацій;
      - методику проведення аналізів;
      - технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - основи загальної хімії;
      - класифікацію барвників та допоміжних речовин.

1.4. Апаратник змішування барвників 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник змішування барвників 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник змішування барвників 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник змішування барвників 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес змішування декількох однотипних, але різних за кольором барвників для одержання однорідних випускних форм барвників або одержання із кількох сумішних марок барвників зелених, чорних, коричневих та сірих кольорів барвників для хімічних волокон.

2.2. Дозує різні добавки і текстильно-допоміжні речовини у процесі встановлення барвника на тип.

2.3. Контролює та регулює технологічний процес змішування барвників, підтримує задані параметри, час перемішування суміші, температуру, концентрацію, однорідність суміші.

2.4. Установлює барвник на тип за результатами аналізів та пробними пофарбуваннями.

2.5. Обслуговує змішувачі різних конструкцій, розчинники, дозатори і контрольно-вимірювальні прилади.

2.6. Виявляє та усуває відхилення від заданих параметрів технологічного процесу змішування та несправностей у роботі устаткування та комунікацій.

2.7. Відбирає проби для контролю і проведення аналізів.

2.8. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах.

2.9. Готує устаткування до ремонту і приймає з ремонту, виконує роботи з дрібного ремонту устаткування.

2.10. Керує підлеглими робітниками.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник змішування барвників 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник змішування барвників 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник змішування барвників 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник змішування барвників 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник змішування барвників 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник змішування барвників 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник змішування барвників 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник змішування барвників 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.