* *
Інструкція для посади "Апаратник змішування барвників 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник змішування барвників 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування барвників 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - параметри технологічного режиму змішування барвників;
      - правила дозування компонентів у процесі змішування барвників і регулювання процесу;
      - будову і правила регулювання основного та допоміжного устаткування, арматури, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, схему комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості барвників і текстильно-допоміжних речовин;
      - державні стандарти або технічні умови на них;
      - правила прийому устаткування з ремонту.

1.4. Апаратник змішування барвників 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник змішування барвників 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник змішування барвників 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник змішування барвників 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес змішування різних класів барвників із застосуванням чотирьох та більше марок індивідуальних барвників, складних текстильно-допоміжних і поверхнево-активних речовин.

2.2. Керує процесом змішування барвників в автоматичному режимі.

2.3. Розраховує завантаження текстильно-допоміжних і поверхнево-активних речовин за методикою.

2.4. Контролює та регулює технологічний процес змішування барвників: швидкість і час перемішування, температуру, концентрацію, однорідність суміші.

2.5. Обслуговує всі види розмельних, сушильних та змішувальних гарнітур, розчинників, дозаторів і контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах.

2.7. Готує устаткування до ремонту і приймає з ремонту.

2.8. Виконує роботи з дрібного ремонту устаткування.

2.9. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник змішування барвників 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник змішування барвників 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник змішування барвників 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник змішування барвників 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник змішування барвників 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник змішування барвників 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник змішування барвників 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник змішування барвників 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.