* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник змішування барвників 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-механІчні основи та суть процесу змішування барвників; класифікацію барвників і текстильно-допоміжних речовин; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; параметри ведення процесу змішування; правила керування процесом змішування барвників і дозування компонентів; будову, принцип роботи і призначення змішувальних агрегатів і допоміжних апаратів, контрольно-вимірювальних приладів, арматури; схеми комунікацій; правила відбору проб; типи та властивості барвників; технічні умови барвників та розчинників.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес змішування двох однотипних, але різних відтінків барвників або сумішних марок барвників для одержання однорідних випускних форм барвників без добавлення поверхнево-активних і текстильно-допоміжних речовин. Готує барвники для змішування. Завантажує різні за відтінком або сумішні марки барвників в апарати для змішування. Дозує розчинники. Контролює та регулює процес змішування барвників відповідно до заданих параметрів. Обслуговує технологічне устаткування, контрольно-вимірювальні прилади та запірну арматуру. Відбирає проби для контролю. Установлює барвник на тип за результатами аналізу. Вивантажує барвник із змішувальних агрегатів в барабани, бочки, мішки, фляги та іншу тару. Чистить агрегати. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах. Готує устаткування до ремонту.