Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник змішування барвників 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування барвників 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму змішування барвників; правила дозування компонентів у процесі змішування барвників і регулювання процесу; будову і правила регулювання основного та допоміжного устаткування, арматури, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, схему комунікацій; фізико-хімічні властивості барвників і текстильно-допоміжних речовин; державні стандарти або технічні умови на них; правила прийому устаткування з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес змішування різних класів барвників із застосуванням чотирьох та більше марок індивідуальних барвників, складних текстильно-допоміжних і поверхнево-активних речовин. Керує процесом змішування барвників в автоматичному режимі. Розраховує завантаження текстильно-допоміжних і поверхнево-активних речовин за методикою. Контролює та регулює технологічний процес змішування барвників: швидкість і час перемішування, температуру, концентрацію, однорідність суміші. Обслуговує всі види розмельних, сушильних та змішувальних гарнітур, розчинників, дозаторів і контрольно-вимірювальних приладів. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах. Готує устаткування до ремонту і приймає з ремонту. Виконує роботи з дрібного ремонту устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.