Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, принцип роботи та конструктивні особливості електротехнічних виробів, які приймає; технологію складання, монтажу та випробування складних і особливо відповідальних електричних машин, апаратів та приладів; методи контролю та випробувань виробів, які приймає; устаткування та установки, що застосовує для контролю та випробування виробів, способи їх налагодження та регулювання; основні види та причини дефектів, які виявлено під час складання, монтажу, випробування та експлуатації, виробів, які приймає, способи ж усунення та запобігання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує контроль та заключне приймання складання складних та особливо відповідальних електричних машин спеціального призначення, турбо- та гідрогенераторів, високовольтних великогабаритних силових трансформаторів, особливо відповідальних та унікальних електричних апаратів, станцій та щитів керування, взірцевих електровимірювальних приладів та установок високого класу точності з виконанням усіх передбачених технічними вимогами випробувань. Бере участь у дослідженнях дефектів, які виявлено під час контролю та випробування, та в розробленні заходів щодо усунення і запобігання цим дефектам. Складає паспорти та формуляри на прийняту продукцію, оформляє приймальні акти та протоколи випробувань.

Приклади робіт
Агрегати електромашинні перетворювальні з системою автоматичного регулювання - контроль та приймання складання. Котушки взірцеві - вимір температурних коефіцієнтів. Машини електричні особливо відповідальні для металургійної промисловості та суднобудування - контроль складання та приймання колекторів. Системи самозбудження, щити керування, підтримки напруги та регулювання - контроль параметрів, монтажу та приймання складання. Статори турбо- та гідрогенераторів із форсованим водневим або водяним охолодженням - приймання складання активної статі (розгін ребер під складання активної сталі перевірка щільності запресування за допомогою приладів тощо). Турбо- та гідрогенератори із форсованим водневим або воднево-водяним охолодженням та великі відповідальні електричні машини з водяним охолодженням - контроль та приймання на газощільність установлення та складання для випробування. Якорі та ротори електричних машин з номінальною швидкістю обертів понад 10000 об./хв., а також ротори турбогенераторів та великих електричних машин - контроль динамічного балансування.