Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип роботи та конструктивні особливості електротехнічних виробів, які приймає;
      - технологію складання, монтажу та випробування складних і особливо відповідальних електричних машин, апаратів та приладів;
      - методи контролю та випробувань виробів, які приймає;
      - устаткування та установки, що застосовує для контролю та випробування виробів, способи їх налагодження та регулювання;
      - основні види та причини дефектів, які виявлено під час складання, монтажу, випробування та експлуатації, виробів, які приймає, способи ж усунення та запобігання.

1.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує контроль та заключне приймання складання складних та особливо відповідальних електричних машин спеціального призначення, турбо- та гідрогенераторів, високовольтних великогабаритних силових трансформаторів, особливо відповідальних та унікальних електричних апаратів, станцій та щитів керування, взірцевих електровимірювальних приладів та установок високого класу точності з виконанням усіх передбачених технічними вимогами випробувань.

2.2. Бере участь у дослідженнях дефектів, які виявлено під час контролю та випробування, та в розробленні заходів щодо усунення і запобігання цим дефектам.

2.3. Складає паспорти та формуляри на прийняту продукцію, оформляє приймальні акти та протоколи випробувань.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати електромашинні перетворювальні з системою автоматичного регулювання - контроль та приймання складання.

5.2. Котушки взірцеві - вимір температурних коефіцієнтів.

5.3. Машини електричні особливо відповідальні для металургійної промисловості та суднобудування - контроль складання та приймання колекторів.

5.4. Системи самозбудження, щити керування, підтримки напруги та регулювання - контроль параметрів, монтажу та приймання складання.

5.5. Статори турбо- та гідрогенераторів із форсованим водневим або водяним охолодженням - приймання складання активної статі (розгін ребер під складання активної сталі перевірка щільності запресування за допомогою приладів тощо).

5.6. Турбо- та гідрогенератори із форсованим водневим або воднево-водяним охолодженням та великі відповідальні електричні машини з водяним охолодженням - контроль та приймання на газощільність установлення та складання для випробування.

5.7. Якорі та ротори електричних машин з номінальною швидкістю обертів понад 10000 об./хв., а також ротори турбогенераторів та великих електричних машин - контроль динамічного балансування.