Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, принцип роботи та технологію складання електротехнічних виробів, які приймає; Державні стандарти та технічні умови на вироби, які виготовляються; перевірне та випробувальне устаткування та установки, правила їх налагодження та регулювання; методику та порядок випробувань вузлів, механізмів та електротехнічних виробів, які приймає; особливості та правила ведення випробувань високовольтних електротехнічних виробів; основи електротехніки та електромеханіки; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості; правила оформлення приймальних актів та протоколів випробувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує контроль та заключне приймання особливо складних електричних машин постійного та змінного струму, високовольтних апаратів, пультів та щитів керування, електровимірювальних приладів та установок високого класу точності та інших електротехнічних виробів відповідно до технічних умов. Перевіряє на спеціальних стендах відповідність характеристик до паспортних даних на електротехнічні вироби, які складаються. Розраховує допустимі навантаження електричних машин, апаратів та приладів. Перевіряє роботу перемикачів напруги трансформаторів з регулюванням напруги під навантаженням. Складає паспорти на вироби, що складаються, та оформляє приймальні акти та протоколи випробувань. Виконує роботи щодо запобігання браку.

Приклади робіт
Апарати спеціального призначення зі складною електричною схемою - контроль монтажу, складання та регулювання. Ватметри, фазометри, частотоміри, прилади багатограничні самописні, аварійні самописні прилади, датчики імпульсів - повна перевірка за усіма електричними параметрами. Вимикачі високовольтні повітряні - контроль заключного складання. Електродвигуни постійного та змінного струму потужністю понад 100 кВт - типові контрольні випробування та приймання. Електродвигуни спеціальні на 400 і 500 Гц - дослідження і перевірка роботи та складання. Котушки опору - перевірка на великий струм. Машини електричні з підшипниками ковзання - контроль складання для випробування на стенді. Мікродвигуни постійного струму спеціального призначення - типові випробування та приймання. Прилади цифрові, потенціометри - приймання за усіма електричними параметрами на потенціометричних установках. Пульти керування - контроль монтажу. Ротори великих турбогенераторів - поопераційний контроль складання. Якорі та ротори електричних машин з номінальною швидкістю обертання понад 3000 до 10000 об./хв.- контроль динамічного балансування.