Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип роботи та технологію складання електротехнічних виробів, які приймає;
      - Державні стандарти та технічні умови на вироби, які виготовляються;
      - перевірне та випробувальне устаткування та установки, правила їх налагодження та регулювання;
      - методику та порядок випробувань вузлів, механізмів та електротехнічних виробів, які приймає;
      - особливості та правила ведення випробувань високовольтних електротехнічних виробів;
      - основи електротехніки та електромеханіки;
      - систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості;
      - правила оформлення приймальних актів та протоколів випробувань.

1.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує контроль та заключне приймання особливо складних електричних машин постійного та змінного струму, високовольтних апаратів, пультів та щитів керування, електровимірювальних приладів та установок високого класу точності та інших електротехнічних виробів відповідно до технічних умов.

2.2. Перевіряє на спеціальних стендах відповідність характеристик до паспортних даних на електротехнічні вироби, які складаються.

2.3. Розраховує допустимі навантаження електричних машин, апаратів та приладів.

2.4. Перевіряє роботу перемикачів напруги трансформаторів з регулюванням напруги під навантаженням.

2.5. Складає паспорти на вироби, що складаються, та оформляє приймальні акти та протоколи випробувань.

2.6. Виконує роботи щодо запобігання браку.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати спеціального призначення зі складною електричною схемою - контроль монтажу, складання та регулювання.

5.2. Ватметри, фазометри, частотоміри, прилади багатограничні самописні, аварійні самописні прилади, датчики імпульсів - повна перевірка за усіма електричними параметрами.

5.3. Вимикачі високовольтні повітряні - контроль заключного складання.

5.4. Електродвигуни постійного та змінного струму потужністю понад 100 кВт - типові контрольні випробування та приймання.

5.5. Електродвигуни спеціальні на 400 і 500 Гц - дослідження і перевірка роботи та складання.

5.6. Котушки опору - перевірка на великий струм.

5.7. Машини електричні з підшипниками ковзання - контроль складання для випробування на стенді.

5.8. Мікродвигуни постійного струму спеціального призначення - типові випробування та приймання.

5.9. Прилади цифрові, потенціометри - приймання за усіма електричними параметрами на потенціометричних установках.

5.10. Пульти керування - контроль монтажу.

5.11. Ротори великих турбогенераторів - поопераційний контроль складання.

5.12. Якорі та ротори електричних машин з номінальною швидкістю обертання понад 3000 до 10000 об./хв.- контроль динамічного балансування.