Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип роботи та технологію складання електротехнічних виробів на дільниці, яку обслуговує;
      - Державні стандарти на вироби, що виготовляються;
      - методи контролю та правила приймання;
      - будову, призначення, принцип роботи та правила експлуатації складних контрольно-вимірювальних приладів та установок і способи їх настроювання та регулювання;
      - систему допусків та посадок, класи точності та чистоти оброблення;
      - основні закони електротехніки;
      - правила ведення обліку та звітності з прийнятої та забракованої продукції;
      - способи виявлення та запобігання браку.

1.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує контроль та заключне приймання електричних машин постійного та змінного струму малої та середньої потужності, складних, але не відповідальних високовольтних та низьковольтних апаратів, щитових електровимірювальних приладів класу 1,5-1,0, самописних та трифазних приладів класу 2,5 та приладів опору класу 0,01.

2.2. Контролює вакуумне просочування виймальної частини та складання силових конденсаторів.

2.3. Визначає причини дефектів у процесі складання та своєчасно вживає заходів для їх усунення.

2.4. Користується складними контрольно-вимірювальними приладами та установками із самостійним їх налагодженням та регулюванням.

2.5. Перевіряє взаємне положення спряжених деталей та прилягання поверхонь за допомогою універсального вимірювального інструменту.

2.6. Веде облік та звітність з прийнятої та забракованої продукції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вимикачі автоматичні - контроль заключного складання та регулювання.

5.2. Вимикачі масляні - контроль заключного складання.

5.3. Генератори - контроль монтажу за принциповою схемою.

5.4. Електродвигуни постійного та змінного струму потужністю до 100 кВт - типові контрольні випробування та приймання.

5.5. Машини та апарати електропобутові - контрольні випробування та приймання.

5.6. Прилади опору: магазини, мости, потенціометри, зразкові котушки, потенціометричні та мостові установки - перевірка за електричними параметрами.

5.7. Системи магнітні з довжиною полюсів понад 1000 мм - контроль складання.

5.8. Станції магнітні - контроль заключного складання.

5.9. Схеми друковані - перевірка якості травлення.

5.10. Якорі та ротори електричних машин з номінальною швидкістю обертання до 3000 об./хв.

5.11. - контроль динамічного балансування.