* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник кристалізації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кристалізації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, продуктів, технологічного палива, мастильних та інших матеріалів; вимоги до сировини та готової продукції; суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде техгологічний процес кристалізації на установках безперервної дії або веде процес перекристалізації вибухонебезпечних, отруйних та сильнодіючих речовин, а також продуктів, до яких пред'являються умови стерильного та напівстерильного отримання. Приймає та готує робочі розчини, очищає їх від домішок заліза, миш'яку, сірководню тощо. Подає розчини в кристалізатор або вакуум-кристалізаційну установку. Подає пару в теплообмінники. Створює вакуум, охолоджує або нагріває, змішує розчин. Випарює очищені розчини до отримання необхідної концентрації. Під час очищення кристалів шляхом багаторазової кристалізації розчиняє кристали у розчиннику до певної кристалізації та перекачує суспензію до кристалізаторів наступних ступенів, фугує, промиває кристали, отримує готовий продукт, затарює та транспортує готовий продукт до складу. Контролює та регулює процес кристалізації: подавання розсілу та охолоджувальної води на кристалізатори, температуру, концентрацію, заданий відсоток домішків, певний розмір кристалів та інші показники процесу за показаннями контрольне-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією. Забезпечує вихід стандартного продукту. Замінює полотна та пропарює фільтр-преси. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує кристалізатори, вакуум-кристалізаційні установки безперервної дії, випарні установки, згущувачі кристалів, центрифуги, шнеки, повітродувки, підігрівники, труби-сушарки, відстійники, збірники та інше устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування. Приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Ведення процесу кристалізації у виробництві паретретичного бутилфенолу, дифенілолпропану, бромистого літію і бромистого натрію, карбаміду, метасилікату натрію.