* *
Інструкція для посади "Апаратник кристалізації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник кристалізації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кристалізації 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, продуктів, технологічного палива, мастильних та інших матеріалів;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник кристалізації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник кристалізації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник кристалізації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник кристалізації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде техгологічний процес кристалізації на установках безперервної дії або веде процес перекристалізації вибухонебезпечних, отруйних та сильнодіючих речовин, а також продуктів, до яких пред'являються умови стерильного та напівстерильного отримання.

2.2. Приймає та готує робочі розчини, очищає їх від домішок заліза, миш'яку, сірководню тощо.

2.3. Подає розчини в кристалізатор або вакуум-кристалізаційну установку.

2.4. Подає пару в теплообмінники.

2.5. Створює вакуум, охолоджує або нагріває, змішує розчин.

2.6. Випарює очищені розчини до отримання необхідної концентрації.

2.7. Під час очищення кристалів шляхом багаторазової кристалізації розчиняє кристали у розчиннику до певної кристалізації та перекачує суспензію до кристалізаторів наступних ступенів, фугує, промиває кристали, отримує готовий продукт, затарює та транспортує готовий продукт до складу.

2.8. Контролює та регулює процес кристалізації: подавання розсілу та охолоджувальної води на кристалізатори, температуру, концентрацію, заданий відсоток домішків, певний розмір кристалів та інші показники процесу за показаннями контрольне-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.9. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією.

2.10. Забезпечує вихід стандартного продукту.

2.11. Замінює полотна та пропарює фільтр-преси.

2.12. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.13. Обслуговує кристалізатори, вакуум-кристалізаційні установки безперервної дії, випарні установки, згущувачі кристалів, центрифуги, шнеки, повітродувки, підігрівники, труби-сушарки, відстійники, збірники та інше устаткування.

2.14. Усуває несправності у роботі устаткування.

2.15. Приймає устаткування з ремонту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник кристалізації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник кристалізації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник кристалізації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник кристалізації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник кристалізації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник кристалізації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник кристалізації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник кристалізації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу кристалізації у виробництві паретретичного бутилфенолу, дифенілолпропану, бромистого літію і бромистого натрію, карбаміду, метасилікату натрію.