* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник кристалізації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кристалізації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; будову та принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему арматури, комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції; вимоги до сировини та готової продукції; суть технологічного процесу та правила його регулювання; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес кристалізації або перекристалізації різних продуктів і напівфабрикатів на устаткуванні періодичної дії або на установках безперервної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Очищає розчини від домішок. Подає розчини в кристалізатори, рівномірно розподіляє його у кристалізаторі, інтенсивно охолоджує та перемішує для утворення кристалів. Устоює, фільтрує, провадить фугування розчину, спускає маточний розчин, вивантажує кристали. Забезпечує згідно з технологічним режимом швидкість та температурний режим кристалізації, певну в'язкість розчинів, відсоток наявності домішок, час устоювання та інші показники. Усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Обслуговує реактори, фільтри, вентилятори, насоси та інше устаткування. Здає устаткування в ремонт.