* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Вихователь гуртожитку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки; для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали органів вищого рівня щодо організації виховної роботи в гуртожитку; основні напрямки діяльності підприємства, де працюють мешканці гуртожитку; основи етики та естетики; вікової педагогіки, психології та гігієни; форми і методи виховної діяльності, передовий досвід роботи у гуртожитках інших підприємств; обряди і ритуали; правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках; типові норми і санітарні правила обладнання та оснащення гуртожитків, правила пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить з мешканцями гуртожитку виховну, культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, виховує молодь у дусі колективізму, взаємодопомоги та поважання правил співжиття. Сприяє підвищенню трудової та громадської активності, культурного рівня мешканців. Вивчає їх інтереси і запити з метою поліпшення умов проживання та підвищення змістовності дозвілля. Розробляє та здійснює перспективні плани виховної роботи. Організовує лекції про досягнення науки, техніки, культури та мистецтва, зустрічі з ветеранами війни і праці, створює колективи художньої і технічної самодіяльної творчості, спортивні секції, клуби за інтересами, впроваджує обряди і ритуали, проводить огляди-конкурси, змагання за високу культуру побуту та громадський порядок у гуртожитку. Проводить тематичні і святкові вечори, туристичні подорожі, спортивні змагання, відвідування музеїв, виставок, театрів, веде роботу з профілактики правопорушень, утвердження здорового способу життя. Веде журнал культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання різних форм і методів цієї роботи з урахуванням контингенту мешканців. Контролює дотримання належного порядку у гуртожитку. Забезпечує наявність бібліотеки, кімнат відпочинку, постачає їх необхідним інвентарем. Пропонує заходи щодо поліпшення інтер'єру гуртожитку.