* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства про освіту, соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, теорії та методики виховання, загальної вікової, педагогічної, сімейної, соціальної психології, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи; етику, естетику, культурно-освітні дисципліни; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади фізичного або розумового розвитку; фізіологічні, психолого-педагогічні особливості розвитку дітей-інвалідів; ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми-інвалідами; систему державних закладів (організацій освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, громадських організацій) з надання допомоги дітям-інвалідам; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Працює з категорією дітей, які потребують соціальної допомоги. Виробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дитини-інваліда, Планує та здійснює роботу із соціальної адаптації дитини-інваліда: виховує і прищеплює навички самообслуговування, надає соціальну психологічну допомогу, організовує дозвілля, спортивну діяльність, спілкування із цікавими людьми, закладає основи оволодіння професіями, які дають можливість працювати в домашніх умовах. Спільно із сім'єю бере участь у навчанні і вихованні дитини-інваліда; здійснює психолого-педагогічну корекцію особистості, спрямовану на вироблення самостійності у будь-якій діяльності, розвиток інтелектуальних здібностей, емоційно-вольових якостей з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда. Проводить соціально-педагогічні консультації із сім'єю, веде психолого-педагогічні спостереження та аналізує динаміку розвитку дитини-інваліда. Проводить заняття з лікувальної фізкультури, масажу згідно з призначенням лікаря. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.