* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач корпусу готелю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у готельному господарстві не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: правила користування готелями та надання готельних послуг; форми документів суворої звітності та первинного обліку у готелях; технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі; кількість номерів і місць у корпусі готелю; ціни і тарифи за проживання і послуги; норми обладнання номерів; норми витрат матеріалів на прибирання приміщень; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю працівників корпусу готелю щодо приймання, розміщення та обслуговування громадян, яких направлено адміністратором готелю для тимчасового проживання в корпусі на термін, зазначений у візитній картці гостя. Організовує та контролює виконання вчасної і якісної підготовки номерів і місць, прибирання адміністративних, підсобних приміщень та місць загального користування. Складає місячний графік виходу на роботу працівників корпусу готелю, узгоджує та затверджує його встановленим порядком. Забезпечує дотримання робітниками правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму роботи, встановлених у готелі. Добивається злагодженої роботи трудового колективу, підтримує взаємодопомогу та взаємозамінність працівників. Систематично перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень корпусу готелю (меблі, інвентар, електроприлади, сантехнічні пристрої та інше майно), вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктів, що виникають між особами, які проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Бере участь у складанні актів про пошкоджені або знищені матеріальні цінності готелю для стягнення збитків з винних осіб. Веде облік підзвітних матеріальних цінностей, вчасно звітує перед бухгалтерією готелю. Здійснює контроль за економним витрачанням електроенергії, води, теплової енергії та матеріалів. Наглядає за вчасним і правильним оформленням документів, встановлених для корпусу готелю, щотижня готує оперативну інформацію про наявність осіб, що проживають у корпусі готелю, та вільних номерів і місць. Контролює наявність та справність табельних протипожежних засобів, дотримання працівниками та особами, що проживають в готелі, правил протипожежного захисту.