* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Завідувач костюмерної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта (бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинні нормативні акти з питань культури і мистецтва; основи організації творчо-виробничого процесу; техніку оброблення і зберігання костюму, добору необхідного матеріалу та деталей костюму; весь наявний гардероб та його розподіл з урахуванням особливостей артистів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи щодо забезпечення артистів на репетиціях та виставах (програмах) необхідними костюмами, добирає костюми із запасного художнього гардеробу для нових вистав (програм) та вистав (програм) поточного репертуару під час вводу нових виконавців. Бере участь у підборі та підготовці кадрів костюмерної служби, здійснює облік робочого часу її працівників. Бере участь у роботі над ескізами з художником-постановником та художником-модельєром.