* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач крематорію", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження і нормативні документи щодо кремації померлих, поховання урн з прахом померлих; технічні та етичні вимоги до послуг, які надаються; встановлене устаткування і правила його технічної експлуатації; порядок проведення ритуалу; національні звичаї та традиції; правила оформлення відповідних документів; основи економіки; правила охорони праці, та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю крематорію з надання ритуальних послуг населенню. Забезпечує дотримання установленого ритуалу, правильність оформлення документів на кремацію. Організовує і контролює правильність технічної експлуатації будинків, споруд та інженерно-технічного обладнання крематорію. Здійснює контроль за дотриманням правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.