Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завідувач креслярсько-копіювального бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 3 років або середня професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: методи та засоби виконання креслярсько-копіювальних робіт; конструкцію, технічні умови і правила монтажу та експлуатації креслярсько-копіювального устаткування; види матеріалів, використовуваних при креслярсько-копіювальних роботах, їхні властивості та технічні характеристики; основи технічного креслення; стандарти, інструкції та інші керівні матеріали по оформленню технічної документації; норми і розцінки на виконання креслярсько-копіювальних робіт; передовий вітчизняний і закордонний досвід виконання креслярсько-копіювальних робіт; основи діловодства; основи економіки і організації праці; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне і якісне виконання креслярсько-копіювальних робіт для всіх структурних підрозділів установи (організації). Організує роботу по кресленню в туші або олівці зі збереженням або зміною масштабів всіх видів креслень різної складності, схем, специфікацій, відомостей, графіків, діаграм, копіюванню на кальку і перекопіюванню зношених кальок, виконанню шрифтових робіт, окантовці, брошуровці та переплетінню технічної документації. Складає графіки виконання креслярсько-копіювальних робіт, установлює черговість їхнього виконання і розподіляє роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності та кваліфікації. Забезпечує облік надходження технічної документації від підрозділів-виконавців і технічного архіву, виробітку, вартості виконаних відрядниками копіювальних робіт, витрати матеріалів і здачі готових робіт. Виявляє потреби бюро в устаткуванні, матеріалах і забезпечує складання заявок для їхнього своєчасного одержання. Здійснює контроль за строками і якістю виконання креслярсько-копіювальних робіт, а також комплектністю здаваного замовникам матеріалу. Забезпечує схоронність прийнятої в роботу документації, належний стан устаткування і його своєчасний ремонт. Розробляє інструкції, правила та інші керівні матеріали по техніці виконання креслярсько-копіювальних робіт. Вживає заходів по вдосконалюванню організації праці працівників бюро і організує впровадження прогресивних та економічних способів виконання креслярсько-копіювальних робіт з метою систематичного підвищення продуктивності праці, зниження витрати матеріалів і поліпшення використання устаткування. Вивчає причини, що викликають брак при виконанні креслярсько-копіювальних робіт, і вживає заходів по його попередженню. Керує працівниками бюро.