* *
Інструкція для посади "Завідувач креслярсько-копіювального бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач креслярсько-копіювального бюро" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 3 років або середня професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи та засоби виконання креслярсько-копіювальних робіт;
      - конструкцію, технічні умови і правила монтажу та експлуатації креслярсько-копіювального устаткування;
      - види матеріалів, використовуваних при креслярсько-копіювальних роботах, їхні властивості та технічні характеристики;
      - основи технічного креслення;
      - стандарти, інструкції та інші керівні матеріали по оформленню технічної документації;
      - норми і розцінки на виконання креслярсько-копіювальних робіт;
      - передовий вітчизняний і закордонний досвід виконання креслярсько-копіювальних робіт;
      - основи діловодства;
      - основи економіки і організації праці;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач креслярсько-копіювального бюро призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач креслярсько-копіювального бюро підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач креслярсько-копіювального бюро керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач креслярсько-копіювального бюро під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне і якісне виконання креслярсько-копіювальних робіт для всіх структурних підрозділів установи (організації).

2.2. Організує роботу по кресленню в туші або олівці зі збереженням або зміною масштабів всіх видів креслень різної складності, схем, специфікацій, відомостей, графіків, діаграм, копіюванню на кальку і перекопіюванню зношених кальок, виконанню шрифтових робіт, окантовці, брошуровці та переплетінню технічної документації.

2.3. Складає графіки виконання креслярсько-копіювальних робіт, установлює черговість їхнього виконання і розподіляє роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності та кваліфікації.

2.4. Забезпечує облік надходження технічної документації від підрозділів-виконавців і технічного архіву, виробітку, вартості виконаних відрядниками копіювальних робіт, витрати матеріалів і здачі готових робіт.

2.5. Виявляє потреби бюро в устаткуванні, матеріалах і забезпечує складання заявок для їхнього своєчасного одержання.

2.6. Здійснює контроль за строками і якістю виконання креслярсько-копіювальних робіт, а також комплектністю здаваного замовникам матеріалу.

2.7. Забезпечує схоронність прийнятої в роботу документації, належний стан устаткування і його своєчасний ремонт.

2.8. Розробляє інструкції, правила та інші керівні матеріали по техніці виконання креслярсько-копіювальних робіт.

2.9. Вживає заходів по вдосконалюванню організації праці працівників бюро і організує впровадження прогресивних та економічних способів виконання креслярсько-копіювальних робіт з метою систематичного підвищення продуктивності праці, зниження витрати матеріалів і поліпшення використання устаткування.

2.10. Вивчає причини, що викликають брак при виконанні креслярсько-копіювальних робіт, і вживає заходів по його попередженню.

2.11. Керує працівниками бюро.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач креслярсько-копіювального бюро має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач креслярсько-копіювального бюро несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач креслярсько-копіювального бюро несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач креслярсько-копіювального бюро несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач креслярсько-копіювального бюро несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач креслярсько-копіювального бюро несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач креслярсько-копіювального бюро несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач креслярсько-копіювального бюро несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.