Інструкція для посади "Завідувач курсів цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач курсів цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж педагогічної діяльності - не менш 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та документи що регламентують питання цивільного захисту, післядипломної освіти та професійно-технічного навчання;
      - нормативно-методичні та керівні документи МНС та МОН України з організації та проведення навчально-методичної роботи з функціонального навчання керівного складу і фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, навчально-виробничого процесу з професійно-технічного навчання робітничих кадрів;
      - основи педагогіки, психології, діловодства, управління, фінансово-економічної та господарської діяльності;
      - трудове законодавство.

1.4. Завідувач курсів цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач курсів цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач курсів цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач курсів цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує діяльність курсів відповідно до законодавства та галузевих нормативно-правових актів.

2.2. Розподіляє функції управління між заступниками та затверджує посадові обов'язки працівників курсів.

2.3. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою на курсах та забезпечує належний рівень практичної підготовки слухачів курсів з підготовки та проведення на підприємствах, в установах та організаціях комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань і тренувань з цивільного захисту.

2.4. Керує розробленням навчальних планів, навчальних програм та методичних рекомендацій, організовує та контролює розроблення поточних та перспективних планів роботи курсів.

2.5. Особисто проводить заняття із слухачами курсів протягом навчального року.

2.6. Очолює педагогічну раду курсів, діє від імені курсів та представляє їх в установах, підприємствах та організаціях.

2.7. Здійснює заходи щодо створення, удосконалення навчально-матеріальної бази курсів та впровадження у навчальний процес новітніх навчальних технологій.

2.8. Розпоряджається майном і коштами курсів згідно із законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, затверджує правила внутрішнього розпорядку і забезпечує їх дотримання.

2.9. Видає накази та розпорядження з питань найму, звільнення, переміщення працівників, фінансово-економічної та господарської діяльності курсів.

2.10. Відкриває розрахункові (поточні) рахунки в установах банків України, видає доручення на одержання коштів, майна та інших матеріальних цінностей.

2.11. Організовує методичну і професійну підготовку постійного складу курсів.

2.12. Укладає договори (контракти) в межах законодавства та забезпечує подання встановленої звітності.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач курсів цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач курсів цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач курсів цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач курсів цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач курсів цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач курсів цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач курсів цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач курсів цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач курсів цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач курсів цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач курсів цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач курсів цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач курсів цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач курсів цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач курсів цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач курсів цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.