* *
Інструкція для посади "Завідувач костюмерної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач костюмерної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта (бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні нормативні акти з питань культури і мистецтва;
      - основи організації творчо-виробничого процесу;
      - техніку оброблення і зберігання костюму, добору необхідного матеріалу та деталей костюму;
      - весь наявний гардероб та його розподіл з урахуванням особливостей артистів;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач костюмерної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач костюмерної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач костюмерної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач костюмерної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи щодо забезпечення артистів на репетиціях та виставах (програмах) необхідними костюмами, добирає костюми із запасного художнього гардеробу для нових вистав (програм) та вистав (програм) поточного репертуару під час вводу нових виконавців.

2.2. Бере участь у підборі та підготовці кадрів костюмерної служби, здійснює облік робочого часу її працівників.

2.3. Бере участь у роботі над ескізами з художником-постановником та художником-модельєром.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач костюмерної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач костюмерної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач костюмерної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач костюмерної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач костюмерної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач костюмерної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач костюмерної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач костюмерної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач костюмерної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач костюмерної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач костюмерної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач костюмерної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач костюмерної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач костюмерної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач костюмерної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач костюмерної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.