* *
Інструкція для посади "Завідувач корпусу готелю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач корпусу готелю" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у готельному господарстві не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування готелями та надання готельних послуг;
      - форми документів суворої звітності та первинного обліку у готелях;
      - технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі;
      - кількість номерів і місць у корпусі готелю;
      - ціни і тарифи за проживання і послуги;
      - норми обладнання номерів;
      - норми витрат матеріалів на прибирання приміщень;
      - основи трудового законодавства;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач корпусу готелю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач корпусу готелю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач корпусу готелю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач корпусу готелю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю працівників корпусу готелю щодо приймання, розміщення та обслуговування громадян, яких направлено адміністратором готелю для тимчасового проживання в корпусі на термін, зазначений у візитній картці гостя.

2.2. Організовує та контролює виконання вчасної і якісної підготовки номерів і місць, прибирання адміністративних, підсобних приміщень та місць загального користування.

2.3. Складає місячний графік виходу на роботу працівників корпусу готелю, узгоджує та затверджує його встановленим порядком.

2.4. Забезпечує дотримання робітниками правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму роботи, встановлених у готелі.

2.5. Добивається злагодженої роботи трудового колективу, підтримує взаємодопомогу та взаємозамінність працівників.

2.6. Систематично перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень корпусу готелю (меблі, інвентар, електроприлади, сантехнічні пристрої та інше майно), вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.7. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктів, що виникають між особами, які проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом.

2.8. Бере участь у складанні актів про пошкоджені або знищені матеріальні цінності готелю для стягнення збитків з винних осіб.

2.9. Веде облік підзвітних матеріальних цінностей, вчасно звітує перед бухгалтерією готелю.

2.10. Здійснює контроль за економним витрачанням електроенергії, води, теплової енергії та матеріалів.

2.11. Наглядає за вчасним і правильним оформленням документів, встановлених для корпусу готелю, щотижня готує оперативну інформацію про наявність осіб, що проживають у корпусі готелю, та вільних номерів і місць.

2.12. Контролює наявність та справність табельних протипожежних засобів, дотримання працівниками та особами, що проживають в готелі, правил протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач корпусу готелю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач корпусу готелю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач корпусу готелю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач корпусу готелю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач корпусу готелю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач корпусу готелю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач корпусу готелю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач корпусу готелю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач корпусу готелю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач корпусу готелю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач корпусу готелю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач корпусу готелю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач корпусу готелю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач корпусу готелю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач корпусу готелю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач корпусу готелю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.