* *
Інструкція для посади "Завідувач коректорського відділу видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач коректорського відділу видавництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією коректора - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні та нормативні матеріали з коректорської роботи;
      - основи редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва;
      - порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків до друкування;
      - граматику й стилістику літературної мови;
      - техніку вичитування рукописів;
      - правила коректури й стандартні коректурні знаки;
      - технічні правила складання;
      - чинні нормативні документи з термінології;
      - позначення, одиниці вимірювання;
      - умовні скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами;
      - нормативи на коректорську роботу;
      - основи управління, економіки, організації виробництва й праці.

1.4. Завідувач коректорського відділу видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач коректорського відділу видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач коректорського відділу видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач коректорського відділу видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує коректорську роботу у видавництві.

2.2. Розподіляє виробничі завдання між коректорами, забезпечує і контролює виконання коректур.

2.3. Перевіряє зауваження коректорів щодо рукописів та доводить їх до відома редакторів, за погодженням з головним редактором повертає неякісно підготовлені оригінали у редакцію на доопрацювання.

2.4. Визначає якість отриманих з друкарні коректур, за погодженням із завідувачем виробничого відділу коректури, що не відповідають установленим вимогам, повертає в друкарню.

2.5. Здійснює добір коректорів, створює умови для їх професійного зростання, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості коригування.

2.6. Забезпечує застосування технічних засобів праці, раціональне використання матеріальних ресурсів.

2.7. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.8. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач коректорського відділу видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач коректорського відділу видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач коректорського відділу видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач коректорського відділу видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач коректорського відділу видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач коректорського відділу видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач коректорського відділу видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач коректорського відділу видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач коректорського відділу видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач коректорського відділу видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач коректорського відділу видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач коректорського відділу видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач коректорського відділу видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач коректорського відділу видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач коректорського відділу видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач коректорського відділу видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.