Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач коректорського відділу видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією коректора - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні та нормативні матеріали з коректорської роботи; основи редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва; порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків до друкування; граматику й стилістику літературної мови; техніку вичитування рукописів; правила коректури й стандартні коректурні знаки; технічні правила складання; чинні нормативні документи з термінології; позначення, одиниці вимірювання; умовні скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами; нормативи на коректорську роботу; основи управління, економіки, організації виробництва й праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує коректорську роботу у видавництві. Розподіляє виробничі завдання між коректорами, забезпечує і контролює виконання коректур. Перевіряє зауваження коректорів щодо рукописів та доводить їх до відома редакторів, за погодженням з головним редактором повертає неякісно підготовлені оригінали у редакцію на доопрацювання. Визначає якість отриманих з друкарні коректур, за погодженням із завідувачем виробничого відділу коректури, що не відповідають установленим вимогам, повертає в друкарню. Здійснює добір коректорів, створює умови для їх професійного зростання, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості коригування. Забезпечує застосування технічних засобів праці, раціональне використання матеріальних ресурсів. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.