Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні і нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства; особливості експлуатації та режими роботи теплоенергетичного устаткування; порядок укладання договорів про постачання підприємству ПЕР; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційні роботи з розробки норм витрати природного газу, електроенергії та холодної води для виробництва 1 Г/кал теплової енергії. Організовує роботу з розробки лімітів на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) у розрізі джерел та об'єктів теплопостачання. Затверджує їх (питомі норми та ліміти) в установленому порядку і доводить їх до виконавців. Здійснює розроблення перспективного плану у використанні паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням зміни структури споживання та відпуску теплової енергії, захист загального обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів у вищих планових органах (постачальних організаціях). Здійснює роботу з організації обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів. Організовує і здійснює контроль за додержанням установлених лімітів, питомих норм використання паливно-енергетичних ресурсів. Аналізує причини незадовільного використання ПЕР, розробляє заходи щодо ліквідації непродуктивних втрат і зниження питомих норм витрати ПЕР. Вивчає передовий досвід у використанні ПЕР і сприяє його впровадженню на підприємстві. Вживає заходів щодо недопущення перевитрати лімітів використання ПЕР. Організовує та здійснює періодичний контроль за витратою ПЕР за джерелами теплопостачання, вносить пропозиції щодо виконання налагоджувальних робіт і випробувань на непродуктивному устаткуванні, заміни застарілого устаткування. Вносить пропозиції (готує матеріали) на матеріальне заохочення за економію ПЕР. Здійснює поточне і перспективне планування роботи відділу. Контролює дотримання працівниками відділу охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Керує працівниками відділу.