Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації зберігання і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів; методи і порядок планування забезпечення і використання паливно-енергетичних ресурсів; організацію складського господарства; номенклатуру споживання паливно-енергетичних ресурсів; правила експлуатації заправного і газонаповнювального обладнання; правила транспортування нафтопродуктів автомобільним транспортом; правила перевезення небезпечних вантажів; організацію обліку і порядок складання звітності щодо використання паливно-енергетичних ресурсів; основи організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу із забезпечення потреб підприємства в паливно-енергетичних ресурсах (автомобільне і котельно-пічне паливо, теплова і електрична енергія, мастильні матеріали і технічні рідини), їхнього раціонального використання. Організовує роботу з приймання, зберігання, видачі паливно-енергетичних ресурсів, здійснює оцінку витрат палива, енергії і мастильних матеріалів на підприємстві. Здійснює контроль за станом складського господарства, збереженням паливних та мастильних матеріалів, оснащенням паливних і маслозаправних пунктів, теплового і електросилового обладнання. Бере участь у здійсненні паспортизації наявного паливно-енергетичного господарства. Здійснює постійну роботу з удосконалення форм заохочення працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів. Забезпечує своєчасність та достовірність ведення обліку та складання відповідної звітності. Керує працівниками відділу.