Інструкція для посади "Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації зберігання і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
      - методи і порядок планування забезпечення і використання паливно-енергетичних ресурсів;
      - організацію складського господарства;
      - номенклатуру споживання паливно-енергетичних ресурсів;
      - правила експлуатації заправного і газонаповнювального обладнання;
      - правила транспортування нафтопродуктів автомобільним транспортом;
      - правила перевезення небезпечних вантажів;
      - організацію обліку і порядок складання звітності щодо використання паливно-енергетичних ресурсів;
      - основи організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу із забезпечення потреб підприємства в паливно-енергетичних ресурсах (автомобільне і котельно-пічне паливо, теплова і електрична енергія, мастильні матеріали і технічні рідини), їхнього раціонального використання.

2.2. Організовує роботу з приймання, зберігання, видачі паливно-енергетичних ресурсів, здійснює оцінку витрат палива, енергії і мастильних матеріалів на підприємстві.

2.3. Здійснює контроль за станом складського господарства, збереженням паливних та мастильних матеріалів, оснащенням паливних і маслозаправних пунктів, теплового і електросилового обладнання.

2.4. Бере участь у здійсненні паспортизації наявного паливно-енергетичного господарства.

2.5. Здійснює постійну роботу з удосконалення форм заохочення працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів.

2.6. Забезпечує своєчасність та достовірність ведення обліку та складання відповідної звітності.

2.7. Керує працівниками відділу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.