Інструкція для посади "Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні і нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства;
      - особливості експлуатації та режими роботи теплоенергетичного устаткування;
      - порядок укладання договорів про постачання підприємству ПЕР;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційні роботи з розробки норм витрати природного газу, електроенергії та холодної води для виробництва 1 Г/кал теплової енергії.

2.2. Організовує роботу з розробки лімітів на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) у розрізі джерел та об'єктів теплопостачання.

2.3. Затверджує їх (питомі норми та ліміти) в установленому порядку і доводить їх до виконавців.

2.4. Здійснює розроблення перспективного плану у використанні паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням зміни структури споживання та відпуску теплової енергії, захист загального обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів у вищих планових органах (постачальних організаціях).

2.5. Здійснює роботу з організації обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів.

2.6. Організовує і здійснює контроль за додержанням установлених лімітів, питомих норм використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.7. Аналізує причини незадовільного використання ПЕР, розробляє заходи щодо ліквідації непродуктивних втрат і зниження питомих норм витрати ПЕР.

2.8. Вивчає передовий досвід у використанні ПЕР і сприяє його впровадженню на підприємстві.

2.9. Вживає заходів щодо недопущення перевитрати лімітів використання ПЕР.

2.10. Організовує та здійснює періодичний контроль за витратою ПЕР за джерелами теплопостачання, вносить пропозиції щодо виконання налагоджувальних робіт і випробувань на непродуктивному устаткуванні, заміни застарілого устаткування.

2.11. Вносить пропозиції (готує матеріали) на матеріальне заохочення за економію ПЕР.

2.12. Здійснює поточне і перспективне планування роботи відділу.

2.13. Контролює дотримання працівниками відділу охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.14. Керує працівниками відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.