Інструкція для посади "Начальник відділу паливно-енергетичного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу паливно-енергетичного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, положення, інструкції та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з питань планування, нормування і раціонального використання, транспортування і зберігання паливно-енергетичних ресурсів, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі;
      - економіку та організацію праці й управління на підприємствах;
      - методику та прилади контролю якості й витрат паливно-енергетичних ресурсів;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу паливно-енергетичного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу паливно-енергетичного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу паливно-енергетичного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу паливно-енергетичного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує відділом, організовує і планує роботу з нормування та використання палива, мастильних матеріалів та електроенергії за видами споживання, контролює виконання норм та лімітів споживання палива, мастильних матеріалів та електроенергії на флоті та організаціях пароплавства (судноплавної компанії).

2.2. Організовує спільно з іншими відділами (службами) контроль за якістю і раціональним використанням палива й мастильних матеріалів, забезпечує рішення питань, пов'язаних із застосуванням нових видів і сортів паливно-мастильних матеріалів.

2.3. Організовує роботу з планового збирання і використання відпрацьованих нафтопродуктів, контролює стан паливних складів, бункерних станцій, видавання та зберігання нафтопродуктів.

2.4. Аналізує витрати під час використання паливно-мастильних матеріалів та розробляє заходи щодо їх зниження.

2.5. Оформлює звітність з витрат нафтопродуктів та електроенергії.

2.6. Забезпечує розроблення та виконання заходів з підготовки паливного та енергетичного господарства на підприємствах пароплавства до роботи у зимовий період.

2.7. Вивчає та використовує в практиці досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі застосування та використання найбільш прогресивних (економічних) видів та сортів палива і мастильних матеріалів на флоті та підприємствах пароплавства.

2.8. Контролює додержання трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу паливно-енергетичного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу паливно-енергетичного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу паливно-енергетичного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу паливно-енергетичного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу паливно-енергетичного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу паливно-енергетичного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу паливно-енергетичного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу паливно-енергетичного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу паливно-енергетичного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу паливно-енергетичного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу паливно-енергетичного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу паливно-енергетичного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу паливно-енергетичного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу паливно-енергетичного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу паливно-енергетичного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу паливно-енергетичного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.