Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу паливно-енергетичного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, положення, інструкції та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з питань планування, нормування і раціонального використання, транспортування і зберігання паливно-енергетичних ресурсів, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; економіку та організацію праці й управління на підприємствах; методику та прилади контролю якості й витрат паливно-енергетичних ресурсів; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує відділом, організовує і планує роботу з нормування та використання палива, мастильних матеріалів та електроенергії за видами споживання, контролює виконання норм та лімітів споживання палива, мастильних матеріалів та електроенергії на флоті та організаціях пароплавства (судноплавної компанії). Організовує спільно з іншими відділами (службами) контроль за якістю і раціональним використанням палива й мастильних матеріалів, забезпечує рішення питань, пов'язаних із застосуванням нових видів і сортів паливно-мастильних матеріалів. Організовує роботу з планового збирання і використання відпрацьованих нафтопродуктів, контролює стан паливних складів, бункерних станцій, видавання та зберігання нафтопродуктів. Аналізує витрати під час використання паливно-мастильних матеріалів та розробляє заходи щодо їх зниження. Оформлює звітність з витрат нафтопродуктів та електроенергії. Забезпечує розроблення та виконання заходів з підготовки паливного та енергетичного господарства на підприємствах пароплавства до роботи у зимовий період. Вивчає та використовує в практиці досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі застосування та використання найбільш прогресивних (економічних) видів та сортів палива і мастильних матеріалів на флоті та підприємствах пароплавства. Контролює додержання трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.