Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник хімічної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно діяльності лабораторії; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію виробництва теплоенергетичної продукції; обладнання лабораторії, правила його експлуатації; технічні вимоги до хімічних реактивів, сировини, матеріалів; стандарти і технічні умови; порядок оформлення технічної документації; організацію і методи досліджень; порядок складання звітності; досвід передових підприємств теплоенергетики; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює поточне і перспективне планування роботи лабораторії. Забезпечує безаварійну роботу котлоагрегатів шляхом постійного контролю за якістю води, який здійснює персонал хімлабораторії та структурних підрозділів протягом усього технологічного циклу - від котельних установок до споживача. Здійснює методичне керівництво персоналом теплових районів під час проведення хімічних аналізів теплоносія. Забезпечує уточнений контроль водно-хімічного режиму за якістю теплоносія, живильної та підживлювальної води. Оцінює стан внутрішніх поверхонь котлів, теплофікаційного обладнання, підігрівачів, баків і трубопроводів шляхом огляду їх під час ремонтів. Визначає кількість і місцезнаходження відкладів та корозійних пошкоджень. Бере участь у проведенні теплохімічних випробувань устаткування, складає акти про стан устаткування. Контролює проведення персоналом теплових районів водно-хімічних промивань котлів, підігрівачів та іншого устаткування. Здійснює вибіркове приймання внутрішніх поверхонь після їх механічного або хімічного чищення. Бере участь в аналізі усіх випадків пошкодження устаткування, пов'язаних з водно-хімічним режимом, та в розробленні заходів для їх запобігання. Періодично перевіряє справність лабораторних приладів та організовує їх перевірку метрологічним органом. Організовує і контролює ведення технічної документації з кожного виду виконуваних робіт. Навчає та інструктує персонал лабораторії та теплових районів щодо правил відбору та аналізу проб і безпечного ведення робіт під час аналізів. Щороку розраховує потребу солі, сульфовугілля та оформлює заявки на їх придбання, організовує вхідний контроль у разі їх придбанні. Забезпечує лабораторії котелень необхідними реактивами, хімічним посудом та обладнанням. Щороку проводить атестацію апаратників ХВО, затверджує їх допуск до самостійної роботи. Бере участь у підготовці та видачі технічних умов для будівництва нових і реконструкції старих об'єктів теплопостачання, погоджує проекти, бере участь у роботі технічної ради з питань водопідготовки. Разом з виробничими службами підприємства здійснює технічний нагляд за будівництвом нових об'єктів теплопостачання, налагодженням нового і введеного після капітального ремонту обладнання хімводопідготовки. Контролює вжиття заходів з економного витрачання харчової солі, сульфовугілля, електроенергії та води. Наглядає за додержанням працівниками правил виробничої та трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку, веде облік робочого часу працівників хімічної лабораторії. Веде облік і своєчасно списує хімреактиви, матеріали та посуд. Забезпечує справність і безпечний стан обладнання, хімічного посуду, електронагрівальних приладів, місткостей для зберігання і приготування хімічних реактивів. Організовує та забезпечує безпечне транспортування, зберігання і застосування отрут та вогненебезпечних речовин, знешкодження стічних вод, вентиляційних викидів згідно з чинними нормами. Забезпечує своєчасну видачу працівникам засобів індивідуального захисту, спецхарчування згідно з існуючими нормами, контролює правильність їх використання. Розроблює інструкції щодо охорони праці, проводить інструктажі з охорони праці, веде журнали, інструктажі працівників лабораторії і теплових районів.